Wat is warmte

Wat is warmte?

Er zijn verschillende manieren waarop gebouwen verwarmd kunnen worden, dit kan bijvoorbeeld middels een gasgestookte cv-ketel, een warmtepomp of via stadsverwarming. Bij de eerste twee varianten wordt water verwarmd door een installatie die vaak eigendom is of geleased wordt door de pandeigenaar. De installatie bevindt zich in het pand zelf (vaak in de kelder, zolder of ketelruimte). Bij stadsverwarming bevindt de opwekinstallatie zich op een locatie buiten het pand.

Stadsverwarming

Via een stadsverwarmingsaanluiting of afleverset komt er warm water vanuit een lokale opwek locatie uw pand binnen. Nadat de warmteafgifte heeft plaats gevonden gaat het afgekoelde water weer terug naar de opwek locatie en wordt daar weer verwarmd.
De eerder genoemde lokale opwek locatie kan bijvoorbeeld een energiecentrale, een biomassa centrale of WKK zijn. Er kan ook gebruik gemaakt worden van restwarmte uit bijvoorbeeld een fabriek.

Grote warmtenetten in Nederland bevinden zich onder andere in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. De vier grootste warmteleveranciers van Nederland zijn Eneco, Nuon, Ennatuurlijk en Stadsverwarming Purmerend.

NMDA principe

Leveringstarieven en vastrechten worden bij stadsverwarming vaak vastgelegd op basis van het “niet meer dan anders” principe (ook in de warmtewet voor consumenten wordt dit principe gehanteerd).

Een enigszins vreemde constructie omdat het product geprijsd wordt door naar de kosten van een alternatief te kijken. Bij warmte is dit alternatief een gasgestookte cv-ketel. Het GJ-tarief en het maandelijkse vastrecht zijn gebaseerd op alle vermeden kosten die normaal gesproken bij een gasaansluiting en cv-ketel gemaakt zouden worden.

Warmtewet

In 2014 is er door de Nederlands overheid de warmtewet ingevoerd. Doordat de warmtemarkt een niet geliberaliseerde markt is vindt de overheid het belangrijk consumenten en klein zakelijke gebruikers te beschermen. In deze wet zijn o.a. zaken vastgelegd over maximale leveringstarieven en vastrechten en wat de eisen zijn bij storingen en uitval. De grens klanten die vallen onder de warmtewet is vastgelegd op 100kW (of <2000 m2 bvo), klanten met een grotere aansluitingen vallen dus niet onder deze bescherming. Heeft u een warmteaansluiting of produceert u warmte en levert u warmte door aan huurders? De kans is groot dat u aangemerkt wordt als warmteleverancier door de ACM. Er is een meldplicht voor warmteleveranciers, boetes voor niet melden lopen op tot wel €450.000,-.
Neem contact op met CNT warmteadvies, middels onze warmtewet scan kunnen wij u duidelijkheid verschaffen.